Munkabacken i Gladsax

På Munkabacken, strax väster om fastigheten Munkaberg i Gladsax, finns två gravhögar (RAÄ Gladsax 15:1-2) och en stensättning (RAÄ Gladsax 82:1).

MunkabackenDen största högen är 14 meter i diameter och 0,6 meter hög. Högens sydvästra del är utplanad och svåravgränsad. I högens västra del är en radiomast uppförd, och direkt väster om högen står en mindre stuga. Strax söder om den stora högen finns en mindre hög som är tio meter i diameter och en meter hög. I ytan finns ett flertal stenar, vilka är 0,3-1 meter stora. Möjligtvis är ett par av dessa i högens mitt flata takhällar.

På högen finns rester av en radiomastanläggning. Något sydost om de två gravhögarna finns även en svåridentifierad stensättning (RAÄ Gladsax 82:1). Stensättningen är oregelbunden och övertorvad, ca 8 x 5 meter stor och 0,15 meter hög. Stensättningen är skadad i den sydvästra delen av äldre täktverksamhet och erodering. Från Munkabacken har man en fantastisk utsikt över både hav och land.