Stenkilsristningen-Hällristning i Simrishamn

Den 20 x 15 meter stora hällen ligger i de södra delarna av Simrislund, strax söder om Simrishamn. Stenkilsristningen är belägen ca 500 meter sydväst om den välkända hällristningen Yxornas häll (RAÄ Simrishamn 23:1) i den södra delen av hällristningsområdet Horsahallen.

StenkilsristningarStenkilsristningen består av 27 skeppsfigurer, fyra människofigurer, sju yxor, två djurfigurer, fem ringfigurer, sex obestämbara figurer och sju älvkvarnar (skålgropar). Skeppen är 30-110 cm långa, två av enkellinjetyp, tre av dubbellinjetyp varav 15 med bemanningsstreck och två helt uthuggna.

Människofigurerna är 23-47 cm långa, och av streckgubbetyp. Tre av människofigurerna bär yxor, medan den fjärde står upp i ett skepp. Djurfigurerna, vilka är fyrbenta och av linjetyp, är 17-20 cm långa. Yxfigurerna är 50-68 cm långa. Cirkel- eller ringfigurerna är 12-23 cm i diameter, varav fyra hjulkors och en ring med en skålgrop (älvkvarn) i mitten. Vid Yxornas häll finns en parkering. Från Yxornas häll kan man sedan ta sig vidare till Stenkilsristningen.