Stenhed - skeppssättning i Östra Herrestad

Skeppssättning, 52 x 14 meter, bestående av 30 klumpstenar placerade i nordvästlig-sydöstlig riktning.

Stenhed

I mitten av skeppssättningens sydöstra del ligger tre klumpstenar i rad. Ytterligare två klumpstenar ska tidigare ha funnits. På andra stenen från sydöstra stäven finns hällristningar i form av 15 älvkvarnar (skålgropar). I anslutning till Stenhed har tidigare funnits ytterligare en skeppssättning vilken nu är bortodlad. Denna finns utmärkt som tingsplats på lagaskifteskartan från 1910.