Hammens hög i Hammenhög

Bronsåldershög med välvd topp och tämligen branta slänter, i ytan finns enstaka stenar. Högen är 30 meter i diameter och 5 meter hög.

Hammenshög 17-06-15 003

Bronsåldershögen är delundersökt på 1850-talet. Vid undersökningen påträffades i högens mitt en hällkista innehållande fyra kranier, en flintkniv och en bronspjäs med två hål. I jorden ovanpå kistan hittades dolkfragment av brons och en ”stenknapp”. Läs mer om graven och fynden här.