Skärabäcksdösen i Vik

Skärabäcksdösen ligger strax väster om Nyhems-området i Vik, ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik.

Skärabäcksdösen

Dösen ligger i en hög som är oval, ca 18 x 12 meter stor och en meter hög. På högen finns en ca 12 x 6 meter stor krets av 18 klumpstenar. Av dessa är tio resta och åtta liggande. Döskammaren är rektangulär (ca 2,3 x 0,35–0,65 meter stor och 0,8 meter hög) och består av två kantställda hällar.

Dösen utgör ett impediment i en tidigare fruktodling. Omkring 140 meter söder om Skärabäcksdösen finns en gånggrift i hög.