Projekt - MTOS på svenska

More than one story-logotype

Bakgrund

Under hösten 2011 visade SVT den nigerianska författarens Chimamanda Ngozi Adichies föreläsning om den fara som finns när människor bara hör endast en berättelse om ett folk, om ett land, om en grupp eller om en individ (The Danger of a Single Story).

Hon pratade om hur vi behöver flera berättelser om varandra för att undvika att fastna i segregation, fördomar och främlingsfientlighet. Dessa tankar har inspirerat oss på Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn att utveckla en praktisk metod på hur vi kan arbeta aktivt för integration, förståelse, nyfikenhet och respekt mellan människor i olika åldrar och från olika bakgrund och kulturer.

Metod och syfte

Tillsammans med elever och andra medborgare i Simrishamn har vi utvecklat ett nytt kortspel som vi kallar More Than One Story (Mer än en berättelse). Första utgåvan är på svenska och engelska. Varje kort ger förslag på vad den ena spelaren kan berätta om sig själv för den andra eller de andra spelarna. Spelarna turas om att dra ett kort och övar sedan på att berätta om sig själva och att lyssna på när andra berättar sina historier.

Användningsområden

Under utvecklingsarbetet har vi spelat More Than One Story med elever, lärare och kuratorer på högstadieskolor och gymnasieskolor, med elever som besöker boende inom äldreomsorg, med ungdomar och personal på Ungdomens Hus, med personalen på biblioteket, med SFI-lärare och ensamkommande flyktingbarn på svenska lektioner, samt med blandade grupper i olika åldrar och från olika kulturer på LSS-caféet. Dessa testgrupper har bidraget med viktig rådgivning och deras spontana reflektioner har övertygat oss att spelet uppnår sitt syfte, att det bygger broar mellan människor. Spelarna vittnar om hur de har lärt känna klasskamrater eller arbetskamrater mer och nu ser varandra med nya ögon. Stämningen och samtalsklimatet som skapas av More Than One Story har berört många och uppmuntrat oss att bjuda in andra att vara med i projektet. Vårt mål är att More Than One Story kommer att distribueras runt om i världen på olika språk så att många kan få uppleva allt som spelet erbjuder.

Samarbetspartners

Nu distribuerar Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn More Than One Story till olika verksamheter och föreningar inom kommunen där det används för att öka integration och kontakt mellan olika människor. Förvaltningen bjuder in blandade målgrupper som då får en möjlighet att spela tillsammans. Samtidigt utbildar vi ambassadörer som kommer att åka runt till skolor på engelska och svenska lektioner, till samtalsgrupper på fritidsgårdar eller till äldreboende och daglig verksamhet. Dessa ambassadörer kommer att vara närvarande på olika evenemang, festivaler och konferenser för att bjuda in folk till att spela, för att berätta om projektet och för att sälja kortlek till intresserade besökare. Dessa ambassadörer har även som uppgift att kontakta eventuella samarbetsparter som sedan kan arbeta med oss för ökad integration, förståelse och folkhälsa.

Det finns olika sätt att delta i projektet

Vi erbjuder föreläsningar och aktiviteter som introducerar More Than One Story på olika evenemang eller för elever, personal, besökare eller kunder.

Kommuner kan köpa in kortspelet More Than One Story till sina verksamheter, personal, evenemang, konferenser eller även till försäljning som kan generera inkomster.

En sponsor kan välja att köpa in kortlekar som distribueras till sina egna kunder, konferensbesökare och personal eller även som en gåva till olika lokala skolor och verksamheter.

Här kan du läsa mer om projektet

Ladda gärna hem vår text om projektet More Than One Story här.

Beställning av spelet

Kommuner och organisationer kan beställa spelet genom att maila till morethanonestory@simrishamn.se.

Företag kan beställa via vår samarbetspartner, Ohlsson & Lohaven.
Ohlsson Lohaven

Privatpersoner - bor du i Simrishamn kan du köpa kortleken på Simrishamns bibliotek och Österlens museum. Du kan också beställa More Than One Story direkt på Present365s webbshop: http://www.present365.se/spel/MoreThanOneStory.

Vi är tacksamma för stödet

Vi är tacksamma för stödet som projektet får från KORTLEKSTRYCKARNA som arbetar tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa och trycka olika upplagor av More Than One Story. www.kortlekstryckarna.se

För mer information om projektet, vänligen kontakta

Seth Selleck, projektsamordnare
Kultur- och fritidsförvaltingen
Järnvägsgatan 2
272 80 SIMRISHAMN
E-post: seth.selleck@simrishamn.se