Kontakta oss

Kultur- och fritidsförvaltningens administration

Här kan du komma i kontakt med alla tjänstemän på Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn. Vill du maila till tjänstemännen på Kultur- och fritidsförvaltningen skickar du till: fornamn.efternamn@simrishamn.se

Kulturhuset Valfisken. Foto: Elisabeth Wikenhed.

Vill du boka lokal?

Kontakta kultur- och fritidskontoret,
kulturfritid(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 15, 0414-81 93 03 


Kultur- och fritidschef

Diana Olsson, diana.olsson(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 01.

Stf kultur- och fritidschef

Mats Carlsson, mats.carlsson(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 09.

Kultursekreterare

Elisabeth Wikenhed, elisabeth.wikenhed(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 14.
Webbredaktör och informatör för Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarig för allmänkultur, utställningsverksamhet på Simrishamns bibliotek/Galleri Valfisken. Företagslots inriktad på kreativa och kulturella företagare.

Fritidssekreterare

Ulrika Wedberg, ulrika.wedberg(at)simrishamn.se
telefon: 0414-81 93 15.
Kultur- och fritidsnämndens kallelser och protokoll, lokalbokningar, föreningsregister.

Kultur- och fritidsassistent

Matilda Åberg, matilda.aberg(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 03.
Lokalbokningar, ekonomisk administration, Kultur- och fritidsnämndens diarium.

Vaktmästare

Allan Göransson, allan.goransson(at)simrishamn.se
telefon 0414-81 93 17.


Vill du komma i kontakt med de andra enheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen?

Telefonnummer och e-mailaderesser till tjänstemännen inom de andra enheterna på Kultur- och fritidsförvaltningen hittar du här:

Bénka-dí/Ungdomens hus i Simrishamn

Simrishamns bibliotek

Österlens museum


Kultur- och fritidsförvaltningens postadress och telefonnummer

Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 SIMRISHAMN
Telefon: 0414-81 93 15, 0414-81 93 03
kulturfritid(at)simrishamn.se


Post och e-post är allmän handling

Frågor, tips, idéer och synpunkter som kommer till kommunen via post och e-post är allmänna handlingar. Det innebär att det som står i e-posten är offentligt och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet om det inte finns något som kan göra att brevet faller under sekretesslagstiftning.