Musik

Musik i Syd

Musik i Syd erbjuder arrangörerna ett brett och högkvalitativt utbud och driver projekt och verksamheter av nationell betydelse. Även information om festivaler och talangtävlingar för musiker.
http://www.musikisyd.se/musik-i-syd/

Sällskapet PRO MUSICA

Sällskapet PRO MUSICA har funnits sedan november 1972 och har som uppgift att anordna offentliga konserter i Simrishamn, huvudsakligen av kammarmusikalisk karaktär. Informativ länksamling på sin hemsida.
http://www.sallskapetpromusica.se/index.html

Konstnärsnämnden stöttar inom musik

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Bild och form, dans, film, musik och teater.
http://www.konstnarsnamnden.se/