Kulturhistoria

Skånes hembygdsförbund

Skånes hembygdsförbund är en paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen.
http://www.hembygd.se/skane/

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet. Förvaltar bl a Glimmingehus.
http://www.raa.se

Kulturhistorien

Hemsida med bra information om kulturhistoria i Skåne.
http://kulturhistorien.se/

Österlens museum

Österlens museum i Simrishamn har både basutställning och tillfälliga utställningar. Stor samling av skånska textilier.
http://www.simrishamn.se/sv/kultur_fritid/osterlens_museum/