Konsthantverk och design

Svensk Form

Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Här finns möjlighet att söka stipendier.
http://www.svenskform.se/

Form/Design Center i Malmö

Form/Design Center i Malmö är en öppen mötesplats där samtalet om formens, arkitekturens och designens betydelse för människa och samhälle förs.
http://www.formdesigncenter.com/

Hemslöjdskonsulenterna och Skånes hemslöjdsförbund

Hemslöjdskonsulenterna och Skånes hemslöjdsförbund synliggör hantverket regionalt och nationellt genom utställningar, evenemang och projekt. Lärarfortbildning, stickupprop och kunskapsbank mm.
http://www.slojdiskane.se/

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Bild och form, dans, film, musik och teater.
http://www.konstnarsnamnden.se/

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum representerar över 800 professionellt verksamma konsthantverkare från hela Sverige.
http://www.konsthantverkscentrum.se/sv.html/om%20khvc