Film

Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne. Film i Skåne är baserade i Ystad.
http://www.filmiskane.se/

BoostHbg

BoostHbg är Skånes arena för talangutveckling och innovation inom film, cross-media och transmedia. Boost Hbg är ett regionalt projekt baserat i Helsingborg. Målgruppen är primärt yrkesverksamma, men ännu ej fullt etablerade talanger i Skåne.
http://www.boosthbg.se/vad-aer-boost-hbg.html

BUFF Barn och ungdomsfilmfestival

BUFF Barn och ungdomsfilmfestival i Malmö. BUFF lyfter fram frågor som handlar om tillgänglighet till bra film och nödvändigheten av att skapa förutsättningar för bra film för barn och unga.
http://buff.se/

Filmcentrum Syd

Filmcentrum Syd är en ideell förening och som vänder sig till alla verksamma inom filmens värld. Arbetar lokalt med visningsarrangemang, kursverksamhet, samt produktionsstöd.
http://syd.filmcentrum.se/

Borrby Biograf

Borrby Biograf. Igång sedan 1919 och digitaliserad sommaren 2012. Höst, vår och sommarrepertoar av film men även plats för tillfälliga visningar mm.
http://www.borrbybiograf.se/

Kiviks bio

Kiviks bios historia går tillbaka till 1905. Repertoar med film, men även opera och balett via satellitsändningar från Metropolitan i New York.
http://www.kiviksbio.se/

Teaterbiografen Grand och Simrishamns filmstudio

Teaterbiografen Grand i Simrishamn har program med bio, livesändningar, teater, musik och annat! Möjligt att boka lokal för olika arrangemang. Även plats för Simrishamns filmstudio.
http://www.teaterbiografengrand.se/
http://www.simrishamnsfilmstudio.com/

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Bild och form, dans, film, musik och teater.
http://www.konstnarsnamnden.se/

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det sker bland annat genom fördelning av ekonomiska stöd till olika delar av svenskt filmliv.
http://www.sfi.se/sv/varastod/