Idrottsplatser

I Simrishamns kommun finns idrottsplatser i Simrishamn, Gladsax och i Simrislund.

Sporthallar/idrottsplatser

Flertalet av kommunens fritidsanläggningar drivs av Fritid Österlen AB och förvaltas av kultur- och fritidsnämnden.

Korsavads idrottsplats.Korsavads idrottsplats i Simrishamn rymmer A-plan, B-plan, C-plan och grusplan med elbelysning.