Föreningsstöd

Gullregn i Simrishamn. Foto: Elisabeth Wikenhed.

I Simrishamns kommun finns nästan 350 ideella föreningar registrerade i kommunens sökbara föreningsregister.

Kommunen har ett väldigt brett och varierat utbud av föreningsaktiviteter för de flesta intressen.

En viktig uppgift för kommunen är att stödja och stimulera föreningslivet genom att bl a upplåta lokaler och anläggningar samt genom att lämna olika former av kommunala bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kultur-, fritids- och föreningsverksamheten och handlägger bland annat föreningsbidragen.

Morgon i Simrishamn