Utsmyckningsbidrag

Utsmyckningsbidrag betalas ut till byalag inom Simrishamns kommun i syfte att hjälpa till med utsmyckningen

Byalag kan varje år ansöka om ett utsmyckningsbidrag på högst 5000 kronor att användas till följande ändamål

  • Sommar/ vår/ höstblommor inkl. krukor och jord mm.
  • Marschaller till Österlen lyser.
  • Julgran inkl. belysning och pynt.

Det står byalagen fritt att fördela hur bidraget används bara det används till ovannämnda utsmyckningar och följer inlämnad kostnadskalkyl. Senast 31/12 samma år ska återredovisning om hur bidraget använts ske med godkända kvitton.

För att få ta del av bidraget måste man vara ett registrerat byalag/ intresseförening och byn ha ett invånarantal på ca 100 personer. I de fall då det finns mer än ett byalag eller intresseförening, delas bidragspotten lika.

Ansökan om utsmyckningbidrag lämnas till kultur- och fritidsförvaltnigen på avsedd blankett, tillsammans med årsmötesprotokoll, ekonomiskredovisning och revisionsberättelse.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31/3 det år då utsmyckningen avses inköpas.