Särskilt bidrag

Särskilt bidrag kan utgå till föreningar för t ex antidrogkampanjer, handikappanpassningar, fritidsgårdsverksamheter, projekt, övriga kampanjer och dylikt.

Ansökningsperiod

Särskilt bidrag kan ansökas löpande under året.

¤ Blankett för särskilt bidrag

Bidragskriterier för särskilt bidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan årligen besluta om prioriteringar gällande inriktningen av särskilda bidrag. Ansökningar ska i vissa fall skickas in innan aktivitetens genomförande. I övrigt gäller allmänna bestämmelser.