Lokalbidrag/Anläggningsbidrag

Föreningar som äger eller driver sin egen anläggning, eller som hyr med långtidskontrakt om minst 3 år, där föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet kan ansöka om bidraget. Bidraget är avsett för hjälp till drift av lokal/anläggning, löpande och periodiskt underhåll, byte och inköp av mindre inventarier och maskiner för anläggningens skötsel.

Ansökningsperioder

  • 15 april för innevarande år.

Ansökningsblankett för lokalbidrag/anläggningsbidrag

Blankett för lokalbidrag

Bidragskriterier för lokalbidrag/anläggningsbidrag

Utöver vad som framgår av allmänna bestämmelserna gäller följande:

  • Anläggningen ska ligga i Simrishamns kommun och ha gällande tillstånd.
  • Anläggningen ska användas för avsett ändamål och skötas enligt vad som kan bedömas vara normalt underhåll.
  • Varje anläggning poängsätts enligt ett poängsystem.
  • Hyr föreningen ut hela eller delas av anläggningen varaktigt till annan verksamhet betalas inte bidrag ut för berörd del.
  • Hyresintäkterna för anläggningen ska redovisas i samband med ansökan.
  • Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att reglera bidraget med hänsyn till föreningens aktiviteter.
  • Kultur- och fritidsnämnden ska när som så önskas ha möjlighet att besöka anläggningen.
  • Om föreningen inte använder anläggningen för avsett ändamål ska detta meddelas kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Bidragsgivningen grundas på föregående års verksamhet.

Poäng för beräkning av bidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar

Antal poäng/kronor per enhet

IP/Huvudarena     1-3
Träningsplan 1-3
Klubbhus/Scoutstuga 1-3
Tennisplan, permanent 1-3
Tennisplan, stybbmaterial  1-3

Skjutbanor:

Automatisk kastmaskin  per kastare
Manuell kastmaskin per kastare
Älgbana        per bana
300 meters per ställ
Korthåll  per ställ

Poängens värde/kronor per enhet beslutas av kultur- och fritidsnämnden. I de fall poängsättning inte bedöms möjlig fastställs istället en summa efter prövning.

För andra anläggningar som golfbana, ridanläggning, kulturhistoriska anläggningar m.fl. beslutas bidraget efter speciell prövning i förhållande till storlek och verksamhet.