Kultur- och arrangörsbidrag

Kultur- och arrangörsbidraget avser att stödja arrangemang i Simrishamns kommun.

Föreningar som är registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister och juridiska personer har rätt att söka kultur- och arrangörsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

NYHET - från och med nu har vi endast ett ansökningstillfälle årligen för kultur- och arrangörsbidrag - 20 januari

Kultur- och fritidsnämnden beslutade (2018-08-21) om att endast ha ett ansökningstillfälle årligen för kultur- och arrangörsbidrag. Tidigare gick det att ansöka om detta bidrag två gånger årligen.

Funderar du som föreningsaktiv på att lämna in din ansökan till det ansökningstillfälle som tidigare var satt till den 15 september går det förstås bra - men vänligen notera då att er ansökan kommer att hanteras efter ansökningstillfället den 20 januari.

 Ansök senast:

  • 20 januari - för arrangemang som ska genomföras under innevarande år.

Vänligen notera att kultur- och arrangörsbidragsansökningar som inkommer till 20 januari vanligtvis behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars - därefter får alla sökande besked.

Vi har inte längre möjlighet att ta emot ansökningar under ett ½ basbelopp löpande under året.

Ansökningsblankett för kultur- och arrangörsbidrag

Här hittar du:

¤ Blankett för kultur- och arrangörsbidrag

Bidragskriterier för kultur- och arrangörsbidrag

Utöver de allmänna bidragskriterierna gäller följande för kultur- och arrangörsbidrag:

• Föreningar som är registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister och juridiska personer har rätt att söka kultur- och arrangörsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.
• Bidraget är inte avsett för drift och underhåll av anläggning, för detta ansöks om lokalbidrag/anläggningsbidrag.
• Bidraget beviljas främst till utåtriktad verksamhet. Vid fördelningen av bidragen prioriteras utvecklingsinriktade ansökningar.
• Bidrag kan utgå med högst 75 % av nettokostnaden.
• Som bedömningsgrunder gäller planering och förutsättningar avseende ekonomi, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande.
• Aktiviteterna/verksamheterna ska äga rum i Simrishamns kommun och får inte genomföras i kommersiellt syfte. Arrangemang ska vara offentliga.
• Bidraget avser framtida, planerade arrangemang och inte arrangemang som varit.
• För ansökningar från annan än bidragsberättigad förening (som måste vara registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister) krävs att ansökan görs av juridisk person.
• Redovisning av genomförda enstaka arrangemang och beviljade bidrag görs på särskild blankett senast tre (3) månader efter genomförandet. Övriga redovisas i föreningarnas ordinarie verksamhetsberättelser.
• Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen.

Så gör du för att få ut beviljat kultur- och arrangörsbidrag

Har din förening blivit beviljad kultur- och arrangörsbidrag och vill ha ert bidrag utbetalt? Då gör du så här:

(1) Utvärderingsblanketten för kultur- och arrangörsbidrag ska vara ifylld och inskickad. Blanketten hittar du här:
¤ Rapport- och utvärderingsblankett för kultur- och arrangörsbidrag efter genomfört arrangemang

(2) följande aktuella handlingar från föreningen ska ha lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen:

• Årsmötesprotokoll.
• Revisionsberättelse
• Ekonomisk redovisning
• Verksamhetsberättelse (vänligen observera att från och med 2018 ska föreningarna även skicka in verksamhetsberättelsen)

När dessa handlingar har inkommit gör vi en utbetalning.

Om ni begär förskottsutbetalning önskar vi få in rapport- och utvärderingsblanketten så snart ert arrangemang är genomfört, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.