Integrationsbidrag

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningar som är registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister till att medvetet bjuda in nyanlända flyktingar boende i kommunen att delta i föreningens pågående eller planerade verksamhet och arrangemang.

Ansökningsperioder

Ansökan om integrationsbidrag sker löpande under året, räkna med cirka fjorton dagars handläggningstid innan beslut.

Ansöknings- och redovisningsblankett för integrationsbidrag 

¤ Blankett för integrationsbidrag
¤ Utvärderingsblanketten för integrationsbidrag

Blanketterna kan fyllas i online, sparas ned och skickas till Simrishamns kommun, kultur‐ och fritidsförvaltningen, 272 80 Simrishamn, eller alternativt via e-post: simrishamns.kommun@simrishamn.se

Bidragskriterier för integrationsbidrag 

Utöver vad som anges i allmänna bidragsbestämmelser ska verksamhetens mål vara att integrera de nyanlända i den svenska vardagen genom att ge möjlighet att delta i verksamheter där både nyanlända och tidigare svenskar deltar. Ett grundkriterie är att skapa en meningsfull, aktiv och kreativ vardag/fritid för målgruppen. Dessutom bör den organiserande föreningen om möjligt se ett fortsatt föreningsengagemang för den nyanlända.  

Beviljat bidrag utbetalas i samband med ansökningens godkännande. Föreningen ska efter genomförd bidragsbeviljad verksamhet redovisa hur bidraget använts. Rapporten ska sändas in senast en månad efter avslutad verksamhet. I de eventuella fall då bidragsbeviljad verksamhet inte genomförts är föreningen återbetalningsskyldig för mottaget bidrag.