Kultur & fritid

Välkommen till kultur- och fritidsförvaltningen!

Kultur- och fritidsförvaltningen håller i kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.

Vi ansvarar för Simrishamns bibliotek, Österlens museum och Bénka-dí/Ungdomens hus. Vi arrangerar kulturella projekt, konstutställningar, föredrag, konserter, handlägger bidrag och hyr ut lokaler.

Vi har samarbeten med flera föreningar i kommunen. Vi handlägger också offentlig utsmyckning och administrerar kommunens konstsamling och konstinköp. Kultur- och fritidsnämnden är politiskt ansvarig för vår verksamhet.


Kulturguide hösten 2018

Här hittar du alla arrangemang som kultur- och fritidsförvaltningen ordnar under hösten 2018.


Nytt för hösten 2018 - Bénka-dí öppnar flera eftermiddagar för ungdomar

Fredagen den 24 augusti öppnar Bénka-dí, Simrishamns kommuns ungdomsverksamhet, med nya utökade öppettider. Bénka-dí kommer att ha öppet fem dagar i veckan istället för tre, från måndagar till torsdagar kl. 16.00 - 19.00 och fredagar kl. 16.00 - 22.00. Verksamheten välkomnar ungdomar från årskurs 7 upp till och med 17 år. Seth Selleck, ungdomssamordnare och verksamhetsledare, har sett hur ungdomars vanor har ändrats under åren. "Nu är ungdomar ute på stan mest på vardagseftermiddagar och fredagskvällar. Många ungdomar har frågat varför Bénka-dí inte skulle kunna ha öppet flera dagar i veckan. Nu har vi hittat möjligheter att omprioritera våra personalresurser för att kunna möta ungdomars behov. Vi kommer att ha lite kortare kvällar men detta betyder att vi kan ha öppet varje vardag från kl. 16.00." säger Seth. "Ungdomar som bor i byarna vinner mycket med dessa nya öppettider. Även på fredagar kommer ungdomar att kunna komma till oss redan kl. 16.00 och vara delaktiga i vår populära fredagskvällsverksamhet.” Cirka 50 ungdomar brukar besöka Bénka-dí på vardagseftermiddagar och cirka 100 ungdomar kommer på fredagskvällar, med jämn fördelning mellan flickor och pojkar. ”Vi tror att våra nya öppettider kommer att innebära att flera ungdomar kan ta del av verksamheten på Bénka-dí.”


Har du synpunkter eller önskemål på vår verksamhet?

Om du har synpunkter eller önskemål på vår verksamhet? Skicka då en rad till: kontakt@simrishamn.se  


Jämför kultur- och fritidsverksamheten med andra kommuner

I den stora databasen "Kolada"(kommun- och landstingsdatabas) som innehåller faktauppgifter och statistik kring kommuner och landsting i hela landet, finns ett verktyg för jämförelser mellan olika kommuner och landsting. Ta gärna en titt i "Jämföraren".