Vattenverk

Simrishamns kommun har för närvarande 10 vattenverk i drift. Samtliga vattenverk använder grundvatten från bergborrade brunnar eller grusfilterbrunnar.

HAMNABRO VATTENVERK

Vattenverket byggdes 1965 och har sedan dess byggts ut och kompletterats vid ett flertal tillfällen, bland annat 1975 och 1994.

Vattenförsörjningsområdet till Hamnabro omfattar tätbebyggelsen i Simrishamn, Östra delarna av Vik, Baskemölla, Brantevik, Järrestad, Simris, Östra Nöbbelöv, Gislöv, Bjärsjö, Gröstorp och Gladsax.

Om en situation skulle uppstå så att renvatten behövs från Simrishamn finns möjlighet att leverera även till Rörum samt till Tommarp och Gärsnäs samhälle via ventiler vid Järrestads tryckstegringsstation.

Totalt försörjer Hamnabro vattenverk 3000 abonnenter med dricksvatten. Den industriella förbrukningen utgör cirka 20 % av den totala.

LISTARUMS VATTENVERK

Listarums vattenverk byggdes 1965 och har sedan dess byggts ut och kompletterades vid ett flertal tillfällen, bland annat 1973 och 2001.

Vid senaste utbyggnaden, utförd 2001, anslöts två nya råvattentäkter till verket, som kompletterades med filter och nödvändig beredningskapacitet.
Produktionskapaciteten förstärktes från cirka 400 till cirka 1000 kubikmeter/dygn genom att en tryckstegringsstation anslöts till befintlig överföringsledning från Listarum till vattenverket Lunnamöllan vid Vallby, som idag används som reservvattentäkt. Idag försörjer verket i Listarum även Lunnamöllans försörjningsområde.

Listarums vattenverk försörjer orterna Gärsnäs, Tommarp, Hammenhög samt i och med överföringen till Lunnamöllan även Vallby, Sandby, Östra Hoby, Glivarp, Glimminge och Skillinge.

Sammanlagt försörjer Listarums Vattenverk cirka 2500 abonnenter. Den industriella förbrukningen utgör en obetydlig del av den totala.

SKOGSDALA VATTENVERK

Skogsdala vattenverk byggdes på 60-talet och har sedan dess byggts ut och kompletterats vid ett flertal tillfällen, bland annat 1973 och 2000.

Verket försörjer abonnenter i Kivik, Vitemölla och Södra Mellby samt landsbygdsområdena Svabesholm, Svinaberga och Bästekille.

Sammanlagt försörjer verket cirka 960 abonnenter. Den industriella förbrukningen utgör en obetydlig del av den totala.

Skogsdala vattenverk är förbundet genom renvattenledning med Ravlunda och Vitaby vattenverk.

VITABY VATTENVERK

Vitaby vattenverk byggdes 1963. Verket byggdes ut och man ökade även kapaciteten 1998.

Vattenförsörjningsområdet till Vitaby vattenverk är Vitaby, Grevlunda, Ravlunda och Havängs sommarby. Ledningsnätet i Vitaby är även förbundet med Kiviks ledningsnät.

Totalt försörjer Vitaby vattenverk 470 abonnenter.

SANKT OLOFS VATTENVERK

Sankts Olofs vattenverk byggdes 1957 och har sedan dess byggts ut och kompletterats vid ett flertal tillfällen.

Vattenförsörjningsområdet till Sankt Olofs vattenverk omfattar tätbebyggelseb i Sankt Olof.

Totalt försörjer Sankt Olofs vattenverk cirka 280 abonnenter med dricksvatten. Den industriella förbrukningen är obetydlig.

VIKS VATTENVERK

Viks vattenverk anlades för att försörja Viks samhälle med vatten och har sedan renoverats och kompletterats vid ett flertal tillfällen.

Vattenförsörjningsområdet till Viks vattenverk omfattar västra delarna av Vik, Nyhem och Rörum.

Totalt försörjer Viks vattenverk 250 abonnenter med dricksvatten. Den industriella förbrukningen är obetydlig.

BORRBY VATTENVERK

Vattenverket byggdes år 1958 och har sedan dess kompletterats i flera omgångar.
Borrby vattenverk försörjer Borrby tätort, Blästorp och Borrby Tuvor med vatten.

Försörjningsområdet omfattar 220 abonnenter. Den industriella förbrukningen är marginell. Vattenverket är förbundet med ledningsnätet till Lunnamöllans och Listarums vattenverk.

LUNNAMÖLLANS VATTENVERK

Vattenverket byggdes år 1982 och har sedan dess byggts ut och kompletterats vid ett flertal tillfällen bland annat under åren 1991 och 2001.

Numera är verket ett ”reservverk” till Listarums vattenverk. Vattenverket förser Skillinge, Sandby, Östra Hoby, Glivarp och Glimminge med vatten och används främst på sommaren när vi har stora uttag på våra vattenverk.

ÖSTRA VEMMERLÖVS VATTENVERK

Östra Vemmerlövs vattenverk anlades 1961 och har sedan dess byggts ut och kompletterats vid ett flertal tillfällen.

Vattenförsörjningsområdet till Östra Vemmerlövs vattenverk omfattar tätbebyggelsen i Östra Vemmerlöv.

Totalt försörjer Östra Vemmerlövs vattenverk 150 abonnenter med dricksvatten. Den industriella förbrukningen är obetydlig.

RÖRUMS VATTENVERK

Vattenverket byggdes 1977 och har sedan dess inte byggts ut eller kompletterats i någon nämndvärd utsträckning.

Rörums vattenverk producerar endast råvatten som distribueras till Hamnabro- och Viks vattenverk, verket kan leverera vatten till Rörum och Vik vid behov. Om en situation skulle uppstå så att renvatten behövs från Simrishamn finns möjligheten att leverera vatten från Hamnabro vattenverk även till Rörum. Renvattennätet är anslutet till ledningsnätet i Vik. Verket pumpar även råvatten till Hamnabro vattenverk.