Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett värde på hur mycket mineraler vattnet innehåller, i första hand är det kalciumjoner som avses men även i mindre omfattning magnesiumjoner. Ju högre koncentration joner vattnet har dessto hårdare är vattnet.

Hårt vatten är inte i normalfallet hälsoskadligt för djur och människor, det kan dock medföra problem vid en annan användning av vattnet, exempel i hushållsmaskiner.

Nedan är 2 tabeller, den första visar gränserna för mjukt- och hårtvatten, samt även en tabell för ungefärliga värden för regnvatten m.f vattenslag.

Hårdhet [°dH]Benämning
0—2 Mycket mjukt
2—5 Mjukt
5—10 Medelhårt
10—20 Hårt
>20 Mycket hårt

 

Hårdhet [°dH]Slag av vatten
1—2,5 Regnvatten
4—8 Flodvatten
5—12 Insjövatten
12—36 Brunns- och källvatten
36—120 Brunnsvatten på kalklager

Under fliken blanketter finns en sammanställning av hårdheten på Simrishamns kommuns dirtribuerade vatten till ett natal tätorter. Blanketter