Vattenkvalitet

Dricksvattnet från de kommunala vattenverken analyseras regelbundet efter ett kontrollprogram som godkänts av Ystad -Österlenregionens miljöförbund, som är kommunens tillsynsmyndighet.

Prover tas på inkommande vatten till vattenverken, på utgående vatten efter behandling, i högreservoarerna och slutligen på ledningsnätet hemma hos konsumenter. Kommunen har valt ut fastigheter långt ut i systemen för att få en uppfattning om vad som händer på vägen till de fastigheter som ligger längst ut från vattenverken.

Alla analyser är offentliga och finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten. Här nedan finns en sammanställning över några ämnen som ingår i vårt kontrollprogram.

Kemiska vattenparametrar

Vattenverk pH - 7,5-9,0 Kalcium mg/l, <100 Järn mg/l, <0,10 Magnesium mg/l, <30,0* Fluorid mg/l, <1,50 Nitrat mg/l, <20 Turbiditet
FNU <0,50
Borrby 7,8 110 <0,02 4,5 0,24 0,49 0,16
Hamnabro 8,0 110 <0,02 6,4 0,75 5,3 <0,1
Listarum 7,9 110 <0,02 3,4 0,28 6,6 <0,1
Lunnamöllan - 160 <0,02 9,2 - - <0,1
Rörum* - 99 0,06 4,7 - - 0,44
S:t Olof 7,8 53 <0,02 3,4 1,3 0,80 0,11
Skogsdala 7,6 47 <0,02 11 0,32 5,3 0,11
Vik 8,3 110 <0,02 5,5 0,62 5,8 <0,1
Vitaby 7,8 55 <0,02 3,8 0,88 2,7 0,20
Ö. Vemmerlöv 7,6 140 <0,02 6,8 0,86 15 <0,1

Mikrobiologiska vattenparametrar

Vattenverk Koliformabakterier cfu/100ml påvisade Odlingsbara mikroorganismer cfu/ml påvisade  E.coli
Borrby <1 <1 <1
Hamnabro <1 <1 <1
Listarum <1 <1 <1
Lunnamöllan <1 <1 <1
Rörum* <1 <1 <1
S:t Olof <1 <1 <1
Skogsdala <1 <1 <1
Vik <1 <1 <1
Vitaby <1 <1 <1
Ö. Vemmerlöv <1 <1 <1

*Anläggningen används endast som ett råvattenverk. Vattnet pumpas till Hamnabro vattenverk och stödjer vattenverket i Vik.

Alla utvidgade analyser av bekämpningsmedel som genomförts under 2015 har varit tjänliga utan anmärkning.

Tabellen uppdaterad 2016-02-25