Vad får du spola ner?

I toaletten ska bara kiss, bajs och medföljande toalettpapper spolas ner.

Inget annat!

Annat som spolas ner kan ge upphov till problem i ledningsnätet och i avloppsreningsverken. Svårnedbrytbara ämnen passerar reningsverken utan påverkan och försvinner ut i våra vattendrag, exempel är hormonpreparat som kan ge fortplantningsproblem hos vattenlevande organismer. Vissa typer av ämnen som tungmetaller fastnar ofta i slammet, ett slam med förhöjda halter av tungmetaller går inte att använda som gödning på åkrarna då växterna tar upp ämnena och som vi i sin tur äter och ackumulerar i kroppen.

                                                                                           

Exempel på vad man inte får spola ner i avloppet

Tops, bindor, tamponger, Tvättlappar, kondomer, bomullstussar med aceton, kattsand, fimpar och cigarettaska, mediciner, färg och olika lösningsmedel.

Man får inte heller tillföra stora mängder fett. Matfett ska man ta hand om och slänga i soporna då det orsakar stopp och svavelväten i ledningarna.