Vatten och avlopp

VA-enhetens mål med sin verksamhet är att förnya, utveckla och underhålla VA-anläggningar och dagvattensystem på ett tryggt, effektivt och miljöriktigt sätt.

Arbetet ska säkerställa en god vatten- och avloppsförsörjning för nöjda abonnenter.

Sluta fulspola!

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har. Vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Det måste vi sluta med! 

Vad får spolas ner i toaletten?

Endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ned.

Vad får inte spolas ner toaletten?

Allt annat. Tops, våtservetter, bomullstussar, dambindor, tandtråd, kondomer, hygienprodukter, cigarettfimpar och snus spolas ofta ner i toaletten. Men det är lätt att göra rätt, ställ en papperskorg och släng skräpet där istället. Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningsnät. Tänk på att det även kan bli stopp i dina egna rör och ledningar i ditt hem vilket kan medföra höga kostnader.

Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna ditt farliga avfall till en miljöstation eller återvinningscentral. Överblivna läkemedel lämnar du till apoteket. 

Tänk även på att inte spola ut fett och oljor i toalett eller avlopp. Fett svalnar och stelnar i avloppsledningarna och bildar proppar vilket kan leda till stopp och översvämningar. Torka ur stekjärn med ett papper innan diskning och släng detta i soporna som matavfall. Låt fett stelna i en kopp, skrapa ur och släng i matavfallet. Häll använd avsvalnad frityrolja i en plastflaska och lämna in på återvinningscentral. Verksamheter som tillagar och hanterar mat och livsmedel måste ha fettavskiljare.

(Fulspola = spola ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper.)

Läs mer här!

VA-plan

Kommunfullmäktige fastställde 27 juni 2016, § 147 kommunal VA-plan. Kommunal VA-plan (Obs! stor fil 25 MB)

Nyhet! Sms-tjänst för driftinformation 

Våra leveranser av vatten har hög driftsäkerhet, men ibland händer det att det blir uppehåll i leveransen. Antingen behöver vi göra underhåll på våra ledningar eller så har något gått på tok.

Eftersom avbrott i vattenförsörjningen påverkar din vardag i hög grad, är det viktigt att du så snabbt som möjligt får information om eventuella driftstörningar. Därför har vi ett sms-verktyg som vi använder för att nå ut med information till våra vattenkunder. 

Hur har vi fått ditt nummer?

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress i kommunen och är vår kund samt har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress - då kommer du automatiskt att få våra sms-utskick.

Sms-utskicken kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Du som vill ha aviseringar till ytterligare/annan telefon

Även du som har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller som äger fritidshus i kommunen, kan ta del av tjänsten. Detta gör du genom att anmäla dig i modulen nedan.

Sms-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter eller som vill få information om driftstörningar hos t.ex. äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.

Avanmälan

Om du vill avanmäla en eller flera av dina eller familjens mobilabonnemang från sms-tjänsten så gör du också det i modulen nedan.

Övrigt att tänka på

Vattenavstängning

När vi har stängt av vattnet, för underhållsarbete eller vid vattenläcka, tänk på följande:

  • Betrakta alla ledningar som trycksatta.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.
  • Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt.
  • När vattnet släpps på kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan upplevas grumligt och missfärgat efter avstängningen. Spola ledningen efter avstängning och före tvätt av ljusa kläder. Vattnet är inte farligt att dricka.

Spolning, filmning m.m.

Vid underhållsarbete utförs spolning och filmning på ledningsnätet. Vid spolning av avlopp kan det förekomma att vattnet i vattenlås spolas ut så var uppmärksam på detta. För att komma åt vissa brunnar kan kommunens medarbetare behöva beträda er fastighet.

Vad får man spola ner i avloppet?

För alla anslutna gäller kommunens allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster (ABVA) som finns att ladda ner här.

  • I avloppet får endast toalettpapper, avföring och vatten spolas ner.
  • Observera att dambindor, tvättlappar, trasor och våtservetter inte är jämförbart med toalettpapper och alltså inte får spolas ner.
  • Felaktig användning av avloppet kan orsaka skador på både den enskilda fastigheten och på kommunens anläggning.
  • Vid akuta problem, kontakta Kontakt samhällsbyggnad, 0414-81 92 00 eller samhallsbyggnad (at) simrishamn.se, under jourtid (alltså utanför kontorstid måndag–fredag) kontaktar du SOS Alarm, 040-676 90 80.

Sanering av ledningsnätet

Kommunen genomför löpande sanering av felkopplade dagvattenanslutningar (dagvatten är ytvatten från gator, tak och andra hårdgjorda ytor; spillvatten är hushållets avloppsvatten från toaletter, dusch, handfat m.m.). Vid stora vattenvolymer får ledningarna kapacitetsproblem med följder som källaröversvämningar. Utredningar görs för att byta ut skadade dag- och spillvattenledningar, men det är även viktigt att fastighetsägare kopplar sina anslutningar till rätt ledning.

När det ska hända något eller har hänt något

Besked om stora planerade arbeten eller akuta händelser meddelas på simrishamn.se. Tveka inte att ringa Kontakt samhällsbyggnad på 0414-81 92 00 om du har frågor.

Här finns formuläret för att anmäla eller avanmäla mobiltelefonnummer till vår sms-tjänst