Snurringen

Snurringen har sedan december 2011 fått en ny, utökad rutt.

Bussen rullar enligt samma sträcka som tidigare men trafikerar nu även Simrislund och Annelund efter flera års önskemål av boende. Busslinjen är uppdelad i en blå runda (norra rundan) och en röd runda (södra rundan) varav båda har stationen och lasarettet som målpunkt, men det går självklart bra att sitta kvar på bussen och åka vidare precis som tidigare.

Snurringen har tätt mellan hållplatserna och tidtabellen är lagd så att det ska finnas tid att kliva ombord och sätta sig innan bussen kör vidare. För dem som behöver hjälp med på- och avstigning finns chauffören alltid till hands. För att öka tillgängligheten för resenärer med rullstol eller rollator har Snurringen nu även uppgraderats till ett större fordon.

Mer information om Snurringens tidtabell och rutt finns på Skånetrafikens hemsida: www.skanetrafiken.se, eller Skånetrafikens kundtjänst: 0771-77 77 77.