Snöröjning och Halkbekämpning för fastighetsägare

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vägar, gator, torg och andra allmänna platser.

Fastighetsägaren ansvarar för gångbanan direkt utanför sin fastighet, oavsett om det finns en trottoar eller inte.

● Det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbana, den ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana.

● Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan.

Gör även hål i snövallen så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.

● Halka bekämpas med salt eller stenflis. Tänk på att sopa upp flisen när snön smält undan.

● Håll rännstensbrunnar fria från snö och skräp så att smältvattnet kan rinna bort.

● Det är också ditt ansvar som fastighetsägare att ingen skadas av snöras och fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.

Enligt Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. för fastighetsinnehavare i Simrishamns kommun 4 § Snöröjning mm. och 5 § Rännstensbrunnar.

Har du några frågor eller funderingar, hör av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se, telefon: 0414 – 81 92 00 eller formuläret Frågor och Svar.