Vintervägunderhåll

Under denna flik kan du läsa mer om vinterväghållning i Simrishamns kommun. Här kan du bl.a. få svar på de vanligaste frågorna, vilka gator som halk- och snöröjs samt allmänna kriterier för snöröjning.

VintergataSamhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för halk- och snöbekämpning på det kommunala vägnätet i hela kommunen. För att effektivt kunna röja snö i hela vår kommun har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp. Det är dock alltid kommunens egen beredskap som bestämmer när insatserna ska starta respektive avbrytas. Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på följande:

  • Det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Tänk på att du inte får skotta ut snön på körbanan, utan snön ska forslas bort eller läggas upp på ett sådant sätt att det lätt går att ta sig fram, exempelvis i en vall mellan gång- och körbana
  • Gör gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående lättare kommer över gatan.Gör även hål i snövallen så att dina sopkärl kan tömmas samt att tidning och post kan levereras.
  • Halka bekämpas med salt eller stenflis. Tänk på att sopa upp flisen när snön smält undan.
  • Håll rännstensbrunnar fria från snö och skräp så att smältvattnet kan rinna bort.
  • Det är också ditt ansvar som fastighetsägare att ingen skadas av snöras och fallande istappar från taken, tänk på att spärra av gångbanan när du tar ner snö och is från taken och låt varken snö eller is ligga kvar på gångbanan.

Föreskrifter i sin helhet kring renhållning på gångbana m.m. i Simrishamns kommun hittar du här.

Mer information om vilka gator som ska snöröjas och i vilken prioriteringsordning det sker, hittar du här. Har du några frågor eller funderingar, hör av dig till Kontakt samhällsbyggnad via e-post samhallsbyggnad (at) simrishamn.se eller på telefon 0414–81 92 00.