Almsjuka

Många av kommunens almar har tyvärr tagits bort när de drabbats av almsjuka och de som ännu inte smittats ligger i farozonen.

Alm

Almsjuka orsakas av en parasitsvamp som hindrar trädet från att ta upp vatten så att det vissnar och dör. Sjukdomen sprids antingen via rotkontakt mellan almar som växer nära varandra eller med de flygande skalbaggarna almsplintborrar. Skalbaggarna lägger ägg i skadade, nyligen döda eller nerhuggna träd. När de unga baggarna lämnar trädet för de med sig svampsporer till andra almar.

För att förhindra att smittan sprids är det viktigt att ett sjukt träd huggs ner och veden tas om hand på ett speciellt sätt så fort som möjligt. Tipsa om misstänkt almsjuka via e-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se eller telefon: 0414 – 81 92 00.