Vägbidrag för enskilda vägar

Simrishamns kommuns bidrag till enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse.

Det är samfälligheternas ansvar att själva anskaffa ansökningsmaterial och ansöka i tid. Bidrag till underhåll av enskild väg ska sökas på av kommunen upprättad blankett. Ansökan ska ha kommit in senast 31 juli, året efter bidragsåret.