Utsmyckningsbidrag

Byalag, samhällsföreningar har möjlighet att söka utsmyckningsbidrag. För att få ta del av bidraget måste man vara en registrerad intresseförening/byalag och byn ha ett invånarantal på cirka minst 100 personer. För att visa att man är en registrerad förening så ska man första gången man ansöker lämna in stadgar och årsmötesprotokoll, därefter räcker det att man lämnar in ett årligt årsmötesprotokoll för att styrka att man är en aktiv förening.
Bidrag betalas ut med max 5000 kronor/år och by. Kostnadskalkyl ska lämnas in. Bidrag kan fås för sommar/vår/höstblommor inklusive krukor och jord m.m. Marschaller till Österlen Lyser. Julgran inklusive pynt och belysning.
Det står byalaget fritt att fördela hur bidraget används bara det används till ovannämnda utsmyckningar och följer lämnad kostnadskalkyl. Senast 31/12 samma år ska årsredovisning om hur bidraget använts ske med godkända kvitton.

Ansökan lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen och vara inne senast den 31 mars det år då utsmyckningen avses inköpas. Ansökningsblankett