Arkiv - hamnbilder

Här har vi samlat en liten bråkdel av alla bilder som finns över hamnen/hamnarna i vår kommun. Äldre material är skannat, kanske i flera led och detta påverkar naturligtvis bildkvaliteten, men vi anser ändå att det finns skäl till att vilja med ha dessa bilder på grund av innehållet.

Hamnen vid sekelskiftet 1900

Carl Gustaf Rahmbergs oljemålning från 1902 visar att Simrishamn ännu vid sekelskiftet var "ett stort fiskeläge". Innanför ett par långa pirarmar låg den ursprungliga stranden med sand och strandråg ännu kvar. Bara ett par träbryggor - Storebro - för handelsfartygen, Sillabron för fiskebåtarna - stack ut från stranden. Medeltidens hamnvik har nog inte sett mycket annorlunda ut. I förgrunden bland garnhängen, ålasumpar, korgar och kivor - sitter gamle Lars Fyhn, en nestor bland stadens fiskare. Till vänster ligger Sillatorget (nu Fisketorget), troligen en uråldrig mötesplats i fiskeläget Simrishamn. Vid sillabron där nedanför landades och rensades fångsterna, och till Sillatrget kom bygdens folk för att handla direkt av fiskarna. Som fond i norr ligger den ståtliga "Borgmästaregården". Tullhusets tegelfasad är sig lik än i dag.

Hamnen vid sekelskiftet 1900

Hamnen vid sekelskiftet 1900

hamnbygge

Hamnbygge

Briggen_Vera

Briggen Vera av Brantevik kölhalas i hamnen. Sedan 1911 bedrev Ernst Davidsson varvsrörelse i Simrishamn. Här utfördes alla slags fartygsreparationer samt nybyggnad av fartyg och fiskebåtar.

sillplockning

En vragebåt har kommit i hamn med riklig fångst. Edwin "dubbelradige" och Gustaf Pettersson och deras mor plockar sill ur garnen, hängda över spristaget.

stenarbete

1898 påbörjade man sprängningsarbeten på Skansen, där den nya fiskehamnen så småningom skulle stå färdig. En stenkross producerade makadam, som bl.a. utskeppades till Köpenhamn. Förutom tuktad gatsen, som man gjorde i stora mängder, högg man fasadsten och socklar, som sandstenen visat sig vara lämplig till.

Östersjön

M/S Ostersoen lägger till vid Bornholmskajen en sommardag i början på 1950-talet.

järnvägsspår

Inte bara fartyg och bryggor skadades i den oskyddade hamnen. Under nyårsstormen 1904 frilades järnvägsspåren bitvis och täcktes med vrakgods på andra ställen. Spåren, som ledde vidare till grustäkten vid Tobisviken, är numera borttagna.

hamnpanorama_vänster

Parti av Karl Ohlssons välkända hamnpanorama från omkring 1900, taget uppe från skanskullen (vänster).

hamnpanorama_höger

Parti av Karl Ohlssons välkända hamnpanorama från omkring 1900, taget uppe från skanskullen (höger).