Adressfrågor

Kommunen har ansvar för att sätta belägenhetsadresser i tätorterna och på landsbygden.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer/littera och på landsbygden trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsadress med nummer/littera. Belägenhetsadresser är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater och anger alltid var en plats finns, kända för dem som bor och verkar på platsen och ofta angivna med skyltar.

Genom att belägenhetsadresser bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn, har de stort kulturhistoriskt intresse.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03.

Postala adresser anger vart post ska skickas för att hamna hos en adressat vilket kan vara en postbox eller poste restante.

Din flyttanmälan gör du genom att kontakta Svensk Adressändring AB.

För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, använd dig av tjänsten på posten.se.

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 0414-81 92 00