Vatten & avlopp

VA-enhetens mål med sin verksamhet är att förnya, utveckla och underhålla VA-anläggningar och dagvattensystem på ett tryggt, effektivt och miljöriktigt sätt.

Arbetet ska säkerställa en god vatten- och avloppsförsörjning för nöjda abonnenter.

Aktuellt

Information till fastighetsägare vid Bryggaregatan i Borrby

Vi kommer att utföra underhållsarbete på VA-systemet i ert område med start under vecka 37. Arbetet kommer att pågå under fyra till fem veckor och under arbetstiden kommer framkomligheten att vara begränsad för de boende. Arbetsområdet kommer att vara mellan Hörupsvägen och Dammvägen.

Även störningar i vattentillförseln kommer att förekomma under arbetstiden. Vi kommer att skicka ut SMS innan en planerad vattenavstängning, men om du inte är mantalsskriven på din fastighet kommer du inte automatiskt att få ett SMS. Registrera dig här eller kontakta VA-avdelningen för att automatiskt få SMS med driftinformation från oss.

Information till fastighetsägare i Gamla stan, Simrishamn

Vi kommer att utföra underhållsarbete på VA-systemet i ert område med start 3 oktober 2018. Arbetet kommer att utföras av PEAB och kommer att pågå till och med mars 2019. Under arbetstiden kommer framkomligheten att vara begränsad för de boende. Arbetsområdet är markerat med rosa i bilden nedan.

Arbetsområdet i Gamla stan, Simrishamn, markerat med rosa.

Tidsplan - Tiderna nedan är preliminära och kan komma att ändras

  • Entreprenören börjar etablera byggarbetsplatsen under vecka 40 vid Västra parkskolan, nummer 1 i bilden ovan.
  • Från vecka 41 till ca 47 kommer VA-ledningarna på Lilla Norregatan att bytas ut, mellan punkterna 2 och 3 i bilden ovan.
  • Arbetet på Nisbethsgatan kommer att pågå mellan vecka 46 och vecka 51.
  • Store Bengts strädde kommer arbetet att påbörjas under veckorna 49 och 50.          
  • Saneringsarbetet på Store Bengts strädde kommer att fortsätta under vecka 2 till vecka 7.
  • Ågatan saneras under vecka 7 till vecka 13.

Störningar i vattentillförseln kommer att förekomma under arbetstiden. Särskild information kommer att meddelas inför varje störning. Vi kommer att skicka ut SMS någon dag innan en planerad vattenavstängning. Om du inte är mantalsskriven på din fastighet kommer du inte automatiskt att få ett SMS. Du måste själv registrera ditt telefonnummer här, alternativt kontakta VA-avdelningen för att få ditt telefonnummer registrerat.

Var vattensmart! 

Här får du tips på hur du kan hjälpa till att spara på vattnet

SMS-tjänst och felanmälan

Vill du registrera dig för vår SMS-tjänst eller på annat sätt komma i kontakt med oss?

För dig som fastighetsägare

Vad bör jag tänka på för att skydda vatten och avlopp?  Och vilket ansvar har jag som fastighetsägare? På För dig som fastighetsägare hittar du information om som är viktig att tänka på.

Rättighter och skyldigheter

En fastighetsägare har både rättigheter och skyldigheter. Vi vill därför informerar om förhållandet mellan oss på kommunen och dig som fastighetsägare. Du hittar mer information här.

Frågor & Svar

Vi får ofta frågor om vad man ska göra om vattnet är brunt och grumlig eller var man ska tvätta bilen. Vi har därför samlat de vanlihaste frågorna vi får under frågor & svar.

Stopp i avloppet & Källaröversvämmning

Det händer ibland att fastighetsägare drabbas av stopp i avloppet eller får källaren översvämmad vid häftiga regn. Vi har samlat information vad du bör tänka på i dessa situationer här.

Ansluta till kommunalt VA

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt VA? Ta kontakt med Simrishamns kommun i god tid. Här på hemsidan hittar du information om vad du bör tänka på.

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av oss på kommunen, men det är du som fastighetsägare som ska underhålla installationen. Det är även du som fastighetsägare som ska läsa av mätaren och rapportera in mätarställningen till oss på kommunen. Här hittar du information om din vattenmätare och du kan även lämna in din mätarställning direkt på hemsidan.

Vatten

Vatten är kanske vårt viktigaste livsmedel. Men varifrån kommer dricksvattnet och hur säkerställs man att vattnet håller god kvalitet? Här hittar du information om det vatten som finns i din kran.

Avlopp

Toalettpapper, kiss och bajs är i stort sett det du får spola ner i ditt avlopp. Skräp och sopor orskar stopp i ledningar och pumpar och hör därför inte hemma i avloppet. Avlopsreningsverket renar avloppsvattnet från organisktmaterial, skräp och växtnäringsämnen för att skydda hav och natur. Vi tycker detta är viktigt och vill att du hjälper oss genom att tänka på vad du kastar i avloppet.

Projekt

Vi arbetar med olika projekt för att kommunens vatten och avloppshantering ska hålla hög klass. Det pågår arbete runt om i kommunen och här får du ta del av de projekt som är på gång just nu.

Studiebesök

Är ni intresserade av att göra ett studiebesök på ett vattenverk eller avloppsreningsverk?

Om du vill veta mer om vattenverken eller avloppsreningsverken i Simrishamns kommun så finns det möjlighet att göra studiebesök. Vi tar gärna emot skolklasser, företag, organisationer eller andra större grupper. Besöken måste förbokas via Kontakt Simrishamn.