Policy - Ravlunda skjutfält

Denna policy behandlar bostadsutvecklingen i norra delen av Simrishamns kommun kontra beaktandet av riksintresse för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält.

Syftet med policyn är att den ska användas som ett gemensamt planeringsunderlag och vara ett hjälpmedel vid förfrågningar om nya bostäder eller ändring av befintlig bostad inom planområdet.

Policyn är enbart inriktad mot ovanstående problematik, det vill säga att diskutera vilken påverkan som skottbuller från Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet får ha på bostadsutvecklingen i norra delen av kommunen.

Tillägget till policyn redovisar ändrade bullergränser och minskat påverkansområde.

Policy

Handling

Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, högupplöst Policydokument (pdf 57 Mb)
Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, lågupplöst Policydokument (pdf 1 Mb)

 

Tillägg till policy

Handling

Tillägg till policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält Tillägg till policydokument (pdf 7Mb)