Utställda planer

Här hittar du Simrishamns kommuns utställda planer eller nyligen utställda planer. De planer som nyligen vunnit laga kraft listas längs ned på sidan. Den angivna utställningstiden anges i spalten med namn period.

Planerna finns under utställningstiden även utställda på samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset och biblioteket i Simrishamn.

För att läsa mer om en viss utställd plan kan du klicka på den länkade planen i tabellen nedan.

Utställda planer

Skede

Period

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)

Granskning 2

180903

180928

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle avseende del av Stiby 1:110 m fl, (Gärsnäs centrum)

Granskning 2

180903

180928

Tidigare utställda planer

Skede

Period

Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl

 Samråd 180714  180810

Planprogram för Viks fiskeläge 4:1

 Programsamråd 180616  180720

Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl

 Samråd 180616  180706

Miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)

 Samråd 180611  180727
Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1  Antagande 180531  

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1

 Granskning 180504  180521

Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl

 Samråd 180414  180511

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:95 och 115:1

  Samråd 180210  180309

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59

 Granskning  180212   180309

Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77, järnvägsändamål

  Granskning  180205  180219
Detaljplan för Kvarnby 15:217, Skillinge skola  Antagande 180125  
Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77, järnvägsändamål   Samråd 171218 180108

Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola) 

 Granskning 171125  171221
Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1  Granskning 171113  171217
Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16  Antagande    
Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl ( Gärsnäs station)   Granskning 171030  171120
Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16  Samråd 170930-  171023
Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola)  Samråd 170826-  170929
Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m fl  Granskning 170617-  170728
Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)  Samråd 170612-  170820
Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1  Samråd 170502- 170606
Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörning  Utställning 170320- 170531
Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59  Samråd 170306- 170331
Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m.fl.  Samråd 170204-  170317
Antagande - detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl Antagande    
Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl, Södra hamnen Granskning 170107- 170203 
Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen Antagande    
Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1  Granskning 161203- 170114
Detaljplan för del av Simrishamn 2:24 (Östra planteringen) Samråd 161203- 170107 
Bostadsförsörjningsprogram  Samråd  161017- 161219
Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1   Samråd 161003-  161024 
Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl., Södra hamnen  Samråd 160910-  161007
Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen   Samråd 160709-  160828
Planprogram för Skansen   Programsamråd 160511- 160615

Lagakraft vunna planer

Datum

 

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59 20180718    
Ändring avdetaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1 m fl 20180629    
Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77 (järnvägsändamål) 20180326    
Detaljplan för Kvarnby 15:217, Skillinge skola 20180221    
Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16 20171218    
Ändring av detaljplan för Kivik 70:1 20171114    
Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1 20171018    
Detaljplan för Mellby 3:121 m fl Kiviks hamn nordvästra delen 20170719    
Detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30 20170627    
Detaljplan för Brantevik 36:32 m fl, Södra hamnen 20170524    
Detaljplan för Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 20170405    
Detaljplan för Vemmerlöv 24:49 och 24:51-54 20160728    
Detaljplan för del av Sandby 10:8 20160723    
Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6 20151127    
Detaljplan för Borrby, Kolenekärr 12,13 och 17 20151119    
Detaljplan för delar av Kvarnby 15:5, Skillinge 28:1, 32:4 och 73:3 20150928    
Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av 3:61 och 3:121 20150518    
Ändring av detaljplan för Viks Fiskeläge 4:7 och 4:39 20150402    
Detaljplan för Brantevik 28:17 m.fl. 20150330    
Detaljplan för Sandby 21:24 20150311    
Detaljplan för Brantevik 24:9 20150209    
Detaljplan för Sandby 45:14 och del av 60:22 20150209    
Detaljplan för Simrishamn 2:49 m fl 20150109