Program

Här finns program som Simrishamns kommun tagit fram för områden som behövts utredas översiktligt eller särskilda frågor behövts belysas. Dessa dokument är inte juridiskt bindande men ger riktlinjer och råd.

För att läsa mer om ett visst program kan du klicka på det länkade programmet i tabellen nedan.

Program Handling 
Gestaltningsprogram för Skansen (Skansen-området i Simrishamn) Gestaltningsprogram (pdf 3 Mb)