Lasarettet

Simrishamn har många unika besöksmål, både för invånare och långväga gäster. En vacker äldre stadskärna med en unik kulturmiljö och ett kontrastrikt hamnstråk Sjöfartsstråket som nominerats till Sienapriset. I förlängningen av Sjöfartsstråket ligger områdena Gjuteriplan och Kv Lasarettet som med sin tydliga anknytning till stadens befintliga strukturer bidrar till att stärka stadens identitet.

2010 deltog Simrishamns kommun med de båda områdena i den internationella arkitekttävlingen Europan 11. Med utgångspunkt från de många fina tävlingsbidragen har ett planprogram tagits fram vilket ger framtida byggherrar en stor möjlighet att vara med och forma den fortsatta planprocessen.

Kv Lasarettet är ca 3,3 ha. Markägare är kommunen.

För att sammanlänka Kv Lasarettet med den äldre bebyggelsen i Simrishamn föreslås en blandad bebyggelse med tydliga gator och stråk. Bostäder pr ioriteras, men centrum-och skolverksamheter ges också utrymme. Bebyggelsen utformas som en blan­dad kvartersstad med byggnader i 1–4 våningsplan tillsammans med parkområden. Framtida översvämningsrisk är en faktor att förhålla sig till liksom havsstråket med Skåneleden som ett prioriterat stråk.