Verksamhetsmark

Simrishamns kommun erbjuder etableringsklar mark i utmärkta lägen för alla typer av verksamheter. Nedan presenteras de områden som som just nu är klara. Är du intresserad kan Kontakt Simrishamn hjälpa dig, 0414-819000. Övriga frågor kan eventuellt besvaras av kommunens näringslivsutvecklare som också nås via Kontakt Simrishamn.

Simrishamn

I västra delen av Simrishamn, intill riksväg 11 och 9, ligger kommunal verksamhetsmark som är ute för försäljning. Det pågår även detaljplanläggning för nytt område söder om det nya handelsområdet (Coop).

Kivik

I relativt nära anslutning till riksväg 9, direkt väster om Kiviks tätort finns verksamhetsmark ute för försäljning. Ny pågående detaljplan kommer att utöka industriområdet.

Övrga orter

I Borrby, Sankt Olof och Hammenhög finns ytterligare mark utre till försäljning