Mätning

Simrishamns kommun utför olika mätuppdrag. Här finner du information om en del av de uppdrag vi gör och vad vi kan hjälpa dig med.

Mätning

Vi utför olika mätningsuppdrag i form av husutsättning, inmätning, avvägning, gränsvisning med mera. Verksamheten är finansierad av de taxor kommunfullmäktige fastställt. Lägeskontroll, projekteringsunderlag och övriga utsättningar som inte har särskilda tabeller i taxan faktureras utifrån nedlagd tid.

Projekteringsmätning

Vid projektering av större byggprojekt krävs i många fall en detaljerad kartbild som är noggrann i såväl höjd som plan. Vi anpassar projekteringsunderlagen efter dina önskemål. För att du ska få ett lättarbetat underlag har vi en kontinuerlig dialog med dig som beställare.

Stompunkter

Stomnätet består av noggrant inmätta markeringar i plan som används vid kartläggning och projektering. Stompunkterna är placerade i nät i tätbebyggt område och kan finnas i gatukorsningar, fasader m.m. Det finns även stråk av punkter utanför tätbebyggt område. Även så kallade fixpunkter, även kallat höjdpunkter, finns utlagda i stomnätet.

För att få reda på uppgifter om fasta punkter i kommunens stomnät, hör av dig till Kontakt  Simrishamn, 0414-81 90 00.