Hitta rätt adress

I projekt Vägval har 316 vägar i vår kommun fått förslag till namn. Det är vägföreningar, byalag, skolor och boende som har bidragit med lokalkunskap, gamla traktnamn, historik och tankar om sin väg. Förslagen har gåtts igenom och de som inte uppfyller kraven för ortnamn hos Lantmäteriet, i SiS-standarden, i Kulturminneslagen eller redan finns har sorterats ut. När namngruppen har diskuterat namnen hamnar det som anses vara bäst på förslagskartan.
Den 25 juni kungörs de föreslagna namnen och det finns möjlighet att lämna synpunkter på dem till den 31 juli.

 

Kommunen har både ansvar och skyldighet att sätta namn på kvarter, gator, vägar, torg, parker, allmänna platser, byggnader mm enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). En adress ska entydigt ange läget för en bestämd plats, vara utformad enligt svensk standard (SS63703:2007) och gärna utgå från befintliga ort- och platsnamn och från det lokala ortnamnsskicket. Simrishamns kommun har i samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-15 §177 beslutat att alla i kommunen ska ha belägenhetsadresser baserade på vägnamn.

Namn på platser är en del av kulturarvet, som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne men också är ett kulturarv i dagligt bruk. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Namngivningen har skett i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldrevården och alla som är intresserade för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Vi vill veta var du bor!

I första hand är det adresser som har konstruerats från fastighetsbeteckningen som berörs. Dessa ligger som regel vid namnlösa vägar. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna. Inte minst försvårar det för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagar och regler om hur en adress ska vara utformad.

Hur?

Namngivningen startade i september 2017 med början i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, och avslutades i Borrby och Östra Hoby under våren 2018. Här på kommunens webbplats har man kunnat följa arbetet och sett aktiviteter i projektet. Här har man också kunnat ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

Skolor har haft aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket har tipsat om de rätta böckerna och Österlens museum har haft utflykter och föredrag.  Se utställningen som några av Korsavadsskolans 8e klassare hade på Bibliotek Valfisken här.

Datum att komma ihåg

  • Torsdag 31 maj är sista dagen att lämna in namnförslag till vägarna.
  • Måndag 25 juni kungörs de föreslagna namnen, på hemsidan och i kommunhuset.

Se var du bor

Vägval statuskarta visar vad som händer med namngivningen av vägar för hela Simrishamns kommun. Översta fliken under Projekt Vägvals kartor heter Förslag, där kan du flytta och zooma in till det ställe du är intresserad av genom att hålla nere muspekaren och sedan scrolla med hjulet på musen eller ändra på skalan längst ner. Vi har lagt vägnätet på en fotokarta, vill du se det som en vanlig kartbild är det bara att klicka på kartan i menyn upptill.
De gröna vägarna är de som har fått namnförslag, lila vägar kommer att få namnet förlängt från en tätort och de rosa vägarna har namn sedan tidigare.

Förlängda vägar

De vägar som är namngivna i tätorter men blir namnlösa när de kommer ut på landsbygden har fått ett förlängt namn. Det vill säga att namnet som vägen har i tätorten kommer att följa den ut ur samhället och de som bor efter vägen får adress efter denna. Fastigheter efter vägen numreras löpande utifrån de nummer som används i tätorten.
En lista över de aktuella vägarna i alfabetisk ordning finns här. Klicka på den väg du är intresserad av så får du en karta över vägsträckningen. Kartorna finns också tillgängliga hos Kontakt Simrishamn, Stadshuset, Stortorget 6, måndag-fredag kl. 08:00-16:30.
Information om den nya adressen börjar skickas ut till berörda fastighetsägare under sommaren.

Österlens historia

Historiken om distrikten kan du läsa genom att klicka på den ort du är intresserad av: Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Sankt Olof,  Rörum, Gladsax, Simrishamn, Simris, Järrestad, Stiby, Hammenhög, Hannas, Östra Nöbbelöv, Östra Herrestad, Bolshög, Östra Hoby, Vallby, Borrby, Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv

Frågor?

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning hör av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs hos Svensk Adressändring AB, de har också hand om flyttanmälan. För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord.

Läs mer