Vägval

I projekt Vägval ska omkring 300 gator och vägar som inte heter någonting få ett namn under 2017 och 2018. Det innebär att tusentals personer i Simrishamns kommun kommer att kunna skriva sin alldeles egna nya adress.

Kommunen har ansvaret för namngivning av kvarter, gator, vägar, torg, parker, allmänna platser, byggnader mm och har skyldighet att sätta adresser för alla bostäder enligt lagen (2006:378). En adress ska entydigt ange läget för en bestämd plats och ska vara utformad enligt svensk standard (SS63703:2007) och utgå från befintligt ortnamn och från det lokala ortnamnsskicket.

Namn på platser är en del av kulturarvet som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne utan också är ett bruksföremål. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Namngivningen kommer att ske i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldrevården och alla som är intresserade för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Vi vill veta var du bor!

I Simrishamns kommun finns det en mängd gator och vägar om inte heter någonting och där husen har fastighetsbeteckningen som adress. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna och gör det svårt att hitta, inte minst för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagen om hur en adress ska vara utformad. Enligt svensk standard ska en adress ha ett gatunamn och ett nummer samt en postadress enligt Lantmäteriets riktlinjer, Riksantikvarieämbetets rekommendationer och kulturmiljölagen.

Hur

Namngivningen kommer att starta hösten 2017 med början i Ravlunda och avslutas i Borrby 2018. På kommunens hemsida kommer man att kunna följa arbetet distriktvis med information om traktens historia, när det ordnas möten och se vilka namn som kommit in. Här kan man också ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

På Instagram finns VagvalSimrishamn där alla kan kommentera och med e-posten vagval@simrishamn.se kan man skicka in förslag och idéer.

Skolorna kommer att ha aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket bjuder på en föreläsning och utställning och Österlens museum ordnar busstur och temakväll. Äldreboenden och aktivitetscenter kommer att sjuda av minnen och namnförslag. Alla aktuella orter kommer också att kungöras i lokalpressen. 

När

Från 17 maj finns uppdaterad information här på hemsidan, du kommer säkert att både höra om och kunna läsa om projektet i pressen. I september börjar vi på allvar! Alla trevliga förslag som kommit in under sommaren bearbetas och distriktsflikarna börjar dyka upp på hemsidan.

Datum att komma ihåg

  • Byalag från hela kommunen är inbjudna till informationsträff i kommunhuset kl.15.00 den 20/5.
  • Biblioteket har en föreläsning om ortnamn den 27/9.
  • Boende i distrikten Ravlunda, Vitaby och S Mellby är välkomna till Kiviks museum den 9/9 klockan 15.00 som har Vägval som en del av Kulturarvsdagarna.
  • Österlens museum erbjuder den 8/10 en busstur med tema ortnamn.

Frågor?

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning hör av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@simrishamn.se.,

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsadresser reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs hos Svensk Adressändring AB, de har också hand om flyttanmälan. För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord.

Läs mer