Hitta rätt adress

Projekt Vägval kommer att sätta namn på närmare 300 namnlösa gator och vägar under 2017 och 2018. Det innebär att tusentals personer i Simrishamns kommun kommer att kunna skriva sin alldeles egna nya adress.

Aktuella områden
Stiby Karta Hammenhög Karta
Hannas Karta    
Östra Nöbbelöv Karta Östra Herrestad Karta
Bolshög Karta Östra Hoby Karta

Vallby

Östra Tommarp

Karta

Karta

Borrby

Östra Vemmerlöv

Karta

Karta

Aktuella vägar visas med ett blått överlägg på kartan. Klick på vägen visar dess tillfälliga namn, och via kartans dialogfunktion kan du lämna ditt namnförslag.
Dialogfunktionen aktiveras med klick på brevsymbolen intill områdets namn, och ett klick på vägen öppnar då en dialogbox där du lämnar ditt förslag.

Kommunen har både ansvar och skyldighet att sätta namn på kvarter, gator, vägar, torg, parker, allmänna platser, byggnader mm enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). En adress ska entydigt ange läget för en bestämd plats, vara utformad enligt svensk standard (SS63703:2007) och gärna utgå från befintliga ort- och platsnamn och från det lokala ortnamnsskicket. Simrishamns kommun har i samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-15 §177 beslutat att alla i kommunen ska ha belägenhetsadresser baserade på vägnamn.

Namn på platser är en del av kulturarvet, som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne men också är ett kulturarv i dagligt bruk. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Namngivningen kommer att ske i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldrevården och alla som är intresserade för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Vi vill veta var du bor!

I första hand är det adresser som har konstruerats från fastighetsbeteckningen som berörs. Dessa ligger som regel vid namnlösa vägar. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna. Inte minst försvårar det för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagar och regler om hur en adress ska vara utformad.

Hur?

Namngivningen startade i september 2017 med början i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, och avslutas i Borrby och Östra Hoby under våren 2018. Här på kommunens webbplats kan du följa arbetet distriktvis med information om traktens historia och när det ordnas aktiviteter i projektet. Här kan man också ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

Vi har valt att arbeta sockenvis, eller som det heter idag, folkbokföringens distrikt. Kyrkans äldre sockenindelning används inte längre, men motsvaras i princip av distriktsindelningen. Exempelvis motsvaras Ravlunda socken i allt väsentligt av distriktet Ravlunda.

Instagram VagvalSimrishamn följer arbetet, till e-postadressen vagval@simrishamn.se kan man skicka in förslag och idéer, och på Kontakt Simrishamn i Rådhuset är de aktuella distrikten utställda.

En del skolor kommer att ha aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket kan tipsa om de rätta böckerna och Österlens museum ordnar säkert något roligt. Har ni i samhället, byalaget, ljugarbänken eller syföreningen egna idéer om aktiviteter stöttar vi gärna med material. Se utställningen som några av Korsavadsskolans 8e klassare hade på Bibliotek Valfisken här.

Datum att komma ihåg

  • Onsdag 16 maj, klockan 18.30 kommer Vägval till Borrby skolas aula. Projektledare Kicki Näslund visar kartor och berättar om namngivningen. Kom och lämna förslag och tyck till om din väg!

Se var du bor

Vägval statuskarta visar vad som händer med namngivningen av vägar för hela Simrishamns kommun. Översta fliken under Projekt Vägvals kartor heter Förslag, där kan du flytta och zooma in till det ställe du är intresserad av genom att hålla nere muspekaren och sedan scrolla med hjulet på musen eller ändra på skalan längst ner. Vi har lagt vägnätet på en fotokarta, vill du se det som en vanlig kartbild är det bara att klicka på kartan i menyn upptill.
De gröna vägarna är de som ska namnges, klicka på en av dem och du får upp en dialogruta där du kan se ett vägnamn eller att namnförslag gärna mottas. Lila vägar kommer att få namnet förlängt från en tätort och de rosa vägarna har namn sedan tidigare.
Alla kartor är arbetsmaterial som hela tiden ändras vart efter vi får in information från de som bor där. Kom gärna med synpunkter på kartan, maila Vagval@simrishamn.se eller öppna distriktsfliken och använd den interaktiva kartan.

Förlängda vägar

De vägar som är namngivna i tätorter men blir namnlösa när de kommer ut på landsbygden har fått ett förlängt namn. Det vill säga att namnet som vägen har i tätorten kommer att följa den ut ur samhället och de som bor efter vägen får adress efter denna. Fastigheter efter vägen numreras löpande utifrån de nummer som används i tätorten.
En lista över de aktuella vägarna i alfabetisk ordning finns här. Klicka på den väg du är intresserad av så får du en karta över vägsträckningen. Kartorna finns också tillgängliga hos Kontakt Simrishamn, Stadshuset, Stortorget 6, måndag-fredag kl. 08:00-16:30.
Om du bor efter en av de här vägarna eller av annat skäl har synpunkter eller frågor som gäller adressen kan du kontakta projektledare Kicki Näslund, christina.naslund@simrishamn.se.
Synpunkter ska skriftligen vara Samhällsbyggnadsförvaltningen/MBK-enheten, Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn, eller vagval@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-05-16.

Österlens historia

I Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Sankt Olof,  Rörum, Gladsax, Simrishamn, Simris och Järrestad har det varit möten och det finns förslag till nästan alla vägar. Historiken ligger kvar, klicka på det distrikt du vill läsa om, och det går fortfarande att se vägarna med de utvalda förslagen på statuskartan. Har du tankar om det eller har missat att komma med ett eget förslag så är du fortfarande välkommen att kontakta projektledare Kicki Näslund på vagval@simrishamn.se, eller telefon 0414-819258.

Frågor?

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning hör av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs hos Svensk Adressändring AB, de har också hand om flyttanmälan. För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord.

Läs mer