Hur ska det se ut?

Stationsområdena i Simrishamns kommun – ett samarbete mellan årskurs åtta på Korsavadskolan och Simrishamns kommun.

Fjolårets samarbete kring bostadsförsörjningsprogrammet gav mersmak för samhällslärare och medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsenheten. Redan under hösten påbörjades planeringen av årets uppgift för årskurs åtta på Korsavad. Resultatet blev ett brett samarbete kring stationsområdena i Simrishamn och Gärsnäs, förslag som främst riktar in sig på mjuka åtgärder som att minska resbehovet genom kommunikation, informationsspridning, parkeringsstyrning och marknadsföring. Effekterna av satsningarna blir att fler går, cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivmedel, vilket i sin tur leder till både förbättrad folkhälsa och minskad miljö- och klimatbelastning. 

Eleverna var ute med sina lärare i början på maj för att inventera ”sitt” stationsområde – tre klasser tittade på Gärsnäs’ stationsområde och tre klasser tittade på Simrishamns. I Simrishamn växer en ny stadsdel upp söder om stationen och i Gärsnäs planeras det för mötesspår med ny plattform så att trafiken ska bli mer robust. Linda Larsson, som till vardags jobbar med detaljplanering på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Carina Knutsson, som driver de övergripande infrastrukturfrågorna, höll inspirationsföreläsning för eleverna och försåg dem med bakgrundsmaterial, texter och kartor.

Eleverna arbetade sedan med uppgiften i sina grupper, med hjälp av lärare inom bland annat samhällskunskap, svenska, bild och idrott. Eleverna fick till uppgift att tänka på helhetsbilden av plats, funktion och resande. Hur kopplar man ihop den nya stadsdelen Skansen med stationsområdet i Simrishamn? Hur kan man göra stationsområdena till trivsammare platser? Vad ska man kunna göra medan man väntar på sitt tåg? Hur får man fler att åka med kollektivtrafiken?

Den 31 maj var det stor utställning av elevarbetena med inbjudna lärare, skolklasser, politiker och andra medarbetare. Eleverna presenterade sina förslag på ett varierat, visionärt och lockande sätt. Besökarna fick ta del av vad eleverna önskade sig, samt vad som skulle kunna få dem att tänka sig att stanna kvar i kommunen.

Gärsnäs stationsområde

I Gärsnäs ville eleverna bland annat ha mer färg, rörelse och liv, gärna även under kvällstid. En plats där ungdomar kan träffas, utökat matutbud, aktiviteter och sittmöjligheter på befintligt torg, fler cykelvägar och utökad cykelparkering inklusive cykelservice, trygga och trevliga bilparkeringar, belysning och växtlighet, mer fokus på trygghet och säkerhet vid spåret, uppvärmda och stängbara väntkurer, ökad turtäthet och ökad pålitlighet för kollektivtrafiken.

Simrishamns stationsområde

I Simrishamn ville eleverna att stationshuset skulle vara öppet under de tider då det går att resa kollektivt. Det skulle finnas trevlig, flerspråkig personal och väktare som gav information och såg till att regler följdes. Städningen och underhållet av stationsmiljön behövde förbättras och generellt ansåg eleverna att rökare skulle skiljas från övriga resenärer. Det behövs även fler parkeringsplatser för alla typer av fordon, fler och fräschare toaletter, mer blommor och träd, konstnärliga inslag, samt små bostäder på Skansen. Kollektivtrafiken behöver hålla tidtabellerna, informera bättre vid förseningar, få ökad turtäthet och senare turer. Det ska även finnas plats till alla resenärer som vill åka kollektivt och skyltar om miljö- och hälsoeffekter med att åka kollektivt.

Tillsammans med kommunens barnombudsman, Sofi Appelkvist, ska de elever som är intresserade ta fram medborgarförslag som sedan ska upp till politisk behandling. Fotografier från vernissagen och en sammanfattning av förslagen kommer att finnas på kommunens hemsida. Detta material kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med stationsområdena under de närmaste åren.

 Sammanställning

Sammanställning av elevarbeten med stationsområdena i Gärsnäs och Simrishamn våren 2017.

Gärsnäs stationsområde 

 • Måla om husen runt torget, färgglatt, matchande, mer lockande
 • Hotellet målas om, omvandlas till ungdomsgård/vandrarhem, affär och ungdomshäng eller till restaurang och sportbar, lekplats på innergården
 • Riv hotellet och bygg shoppingcenter, 2 våningar + källare, med kvällsöppet: H&M, New Yorker, FeetFirst, Jack&Jones, Max, Espresso house och lager i källaren
 • Restaurang, utegym och lekplats (med staket), picknickbänkar, fler bänkar, aktivitetstavla för byalag m.fl., fontän på torget som behöver mer färg. Torget ska bli en samlingsplats för olika åldrar
 • Gröningen: bänkar och matvagn
 • Kollektivtrafik: bättre bytespunkter efter tidtabell och ökad tillit, halvtimmestrafik, ökad turtäthet
 • Ett järnvägsspår till, staket längs järnvägen, reparera stängslet, säkrare övergång, underhåll säkerhetsskyltarna
 • Tågstationen i Tommarp ska öppnas
 • Äventyrsbad och simhall, liknande Ystads badhus
 • Litet Bo Ohlsson
 • Kiosk med öppettider på kvällar som serverar snabbmat
 • Större, uppvärmda väntkurer med (automatiska) dörrar, med lampor och egen kur för rökare utan dörrar, askkoppar
 • Övervakning, regler och ordning – ingen alkohol
 • Lampor för trygghet runt hela området, mer blommor, träd och växter
 • Varuautomat med mackor och drickyoghurt, eluttag, informations-tv, fler soptunnor, vid stationen
 • Alla affärer runt stationen inklusive Ica – längre öppettider
 • Cykelväg längs Järnvägsgatan, bevara gupp på bilvägen vid torget
 • Bilparkeringarna ska vara trygga, text på parkeringsräcken (Lycka till! Ha en bra dag! Här är din bil säker! Vi bryr oss om er!), laddstolpar för elbilar, cykelparkering vid torget, bevara cykelparkeringarna vid stationen men lägg till en cykelpump

Simrishamns stationsområde

 • Fler bänkar (även vid vägen), cykelställ (förläng befintliga) och mycket mer lampor (tydlig belysning), fräschare och fler toaletter (två vanliga och en tillgänglighetsanpassad vid cykelställen, om inte Stationshuset öppnas igen)
 • Bygga ut stationen mot centrum (7 meter)
 • Stationshuset öppet dygnet runt, öppna stationshuset så man kan vänta inomhus under de tider när det går bussar och tåg, med tillgänglig personal under vissa tider (kl. 9-16) som talar flera olika språk, inte bara svenska och engelska, tidtabeller på olika språk, försäljning av Jojo-kort, fler sköna sittplatser (soffor, fina stolar) inomhus, ett studierum och ett lekrum, etagevåning som ger möjlighet till fler sittplatser, café/kiosk (korv, dricka, som kan drivas av Nova Academy som tar över hela stationshuset), kök och matservering, servering på övervåningen och vänthall med reception på bottenvåningen, hiss ska finnas, väktare som låser vänthallen på kvällen cirka kl. 23, musik i högtalare
 • Trevligare personal, bussar ska stanna på rätt plats och gå vid rätt tid
 • Måla om stationshuset i vitt/grått, statyer eller färgglad målning, ta bort graffitin eller gör graffitikonst av det, västra väggen på stationshuset ska dekoreras av konstnärer
 • Bättre städningen av och runt stationshuset, samt på bussar och tåg, synligare papperskorgar (gärna gröna)
 • Wifi, samt laddningspunkter för datorer och telefoner
 • Varuautomaten ska inte bara innehålla godis utan även vatten, nötter och smörgåsar
 • Större busskurer och en speciell för rökare, skjutdörrar mot väder och vind
 • Askkoppar och rökare på baksidan av stationshuset, rökning förbjudet-skyltar på framsidan, askkoppar på befintliga stolpar utanför stationshuset, tänk på astmatiker och allergiker, synligare askkoppar så de används
 • Flytta befintlig informationstavla så den blir synligare, fler skyltar med bättre information om förseningar och inställda tåg/bussar, samt skyltar om miljö- och hälsoeffekter med att åka kollektivt
 • Skyltar om att man inte får dricka alkohol och inte får åka kollektivt om man är full, inga droger, följer man inte reglerna så är det böter, vakter så att reglerna efterlevs mellan kl. 18 och 00
 • Fler busslinjer, plats till alla resenärer och anpassa busstiderna till skoltiderna
 • Espresso house (ev. i närheten), Pressbyrån, McDonalds och litet köpcentrum (ev. vid gamla Coop), Subway, Starbucks (kl. 9-16) eller liknade matställe inriktat mot ungdomar.
 • Enklare sätt att ladda Jojo-kort, kontant eller via nätet (det tar för lång tid), bankomat, biljetter och priser ska inte höjas, erbjudande under helger samt till pendlare, 67+ ska få åka gratis kollektivtrafik, gratis kollektivtrafik till vissa grupper
 • Kameraövervakning
 • Säkerhetslinjen behöver underhållas – målas i
 • Internet på Skånetrafiken behöver bli bättre för att man ska välja att åka mer kollektivtrafik
 • Fler ordentliga cykelställ i garage/under tak, fler gång- och cykelvägar, guppet ska vara kvar
 • Halvtimmestrafik – ökad turtäthet, senare turer – ta bort någon för att få till en senare tur
 • Större klockor anpassade till de med synsvårigheter
 • Mer blommor och träd (rosor, japanska körsbärsträd) fräscha upp befintliga planteringar
 • Ny busslinje Brösarp-Kivik-Rörum-Ö. Vemmerlöv–Gärsnäs–Hammenhög–Ystad
 • Vackert bullerplank, mot Skansen, täckt med växter
 • Större parkeringsrutor och fler parkeringsplatser, fler gratis parkeringsplatser vid stationen för att kunna minska på de som finns inne i centrum (informationsskyltar med denna information), MC-parkering
 • Sexsidig biljettautomat – för att det inte ska bli köer och för att man inte ska kunna se koden.
 • Röja fram handikapprampen för den är överväxt, ramper på trapporna
 • Lekplats vid slutet av spåret med staket och grind, Kung-Adel-plan, gungor
 • Markering på perrongen där tågvagnen, för rörelsehindrade ska stiga på, stannar
 • Tak över perrongen, bro över spåren (ungefär som Ystad station), en till perrong så det finns plats för fler tåg, övergångsställe när man ska korsa bussgatan till tåget
 • Ungdomsvillor på Skansen – små bostäder
 • Polisen kvar och öppnas för avhämtning av pass under vissa tider – trygghet, polisen ska köra förbi och kontrollera läget tre gånger per vecka
 • Underhålla Simrishamnsskylten

Här hittar du en pdf med bilder från utställningen