Förättningar

Fastighetsbildning och fastighetsinformation

MBK-funktionen utför förättningsförberedelser åt Lantmäteriet i Kristianstad inom följande primärkarteområden:

 • Baskemölla
 • Brantevik
 • Gladsax
 • Gröstorp
 • Gyllebo
 • Kivik
 • Ravlunda
 • Rörum
 • Sankt Olof
 • Simris
 • Simrishamn
 • Södra Mellby
 • Vik
 • Vitaby
 • Vitemölla
 • Östra Vemmerlöv

För allmän information om till exempel avstyckning eller fastighetsreglering inom primärkarteområdena, kontakta Mikael Ferngård, tel. 0414-81 92 15.