Mätning och kartor

MBK-funktionen (Mätning, Beräkning, Kartering) vid Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ajourhållningen av kommunens kartdatabas och stomnät. MBK-funktionen stödjer även den tekniska sektorn vid kommunen med inmätning av till exempel VA-ledningar och parkområden. Funktionen tar även hand om all mätning vid projektering och planarbete i kommunen.

Koordinat- och höjdssystem

Inom Simrishamns kommun använder vi oss av SWEREF 99 13 30 i plan och RH2000 i höjd.


Husutsättning

Fin- och grovutsättning utföres så att byggnader hamnar rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov.

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutsättning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i profiler för att visa blivande fasadliv. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi ska lyckas få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd.

För beställning eller mer info om husutsättning, kontakta Mia Persson, tel. 0414-819216.

Hörnprofil

Klicka på bilden för att se större version.


Kartor

Bas- och översiktskartor
Enklare kartutskrift från vår databas som ger en överblick av din fastighet eller annt önskat område. Utskrift på A4-A0 eller i digitalt format (pdf, jpg). Baskarta är en mer detaljerad produkt som kan levereras i dwg-format. Kartorna omfattas av upphovsrätt och får användas mot avgift enligt taxa.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadkarta utgör en del av underlaget för bygglov och visar hur fastigheten får bebyggas, marknivåer samt eventuell anslutningspunkt till VA. Nybyggnadskarta krävs för nybyggnad inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

Klicka på bilden för komplett version.

För mer information och beställning av kartor, kontakta Mia Persson, tel. 0414-819216.


Mätningsuppdrag

Utföres bland annat för lägeskontroll av byggnader samt för komplettering av kommunens kartdatabas. För mer information om mätningsarbeten, kontakta Mikael Ferngård, tel. 0414-819215.