Byggande

Funderar du på att bygga om eller bygga nytt? Här får du information om när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få veta mer om strandskyddsdispens och om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

ByggandeHär finns också information om lediga kommunala tomter. Det är en god idé att i förväg ta reda på vad som gäller. Ska du köpa en tomt är det bra att veta hur stor byggrätten är innan du köper den. Planerar du bygga nytt, om eller till är det bra att i god tid förvissa sig om vilka bestämmelser som finns och vilka lov eller tillstånd som krävs.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor kring byggande!