Staket, plank & murar

När behövs det bygglov för staket och när behövs det inte - och när räknas det som plank? Bilden nedan försöker på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera när ditt staket blir fråga för bygglov. I vår broschyr kan du läsa mer om vad som gäller för staket, plank och murar.

Beskrivning staket