Rivningslov

Det krävs rivningslov för att inom ett område med detaljplan riva byggnader eller delar av byggnader. Det kan också krävas rivningslov utanför ett område med detaljplan, om det finns områdesbestämmelser i vilka det är bestämt att rivningslov krävs.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov kan anmälan till byggnadsnämnden krävas istället för ett rivningslov.

Checklista på handlingar som ska ingå i en ansökan om rivningslov:

Mer information

Du hittar mer information om rivningslov på Boverkets hemsida.