Bygglov

Bygglov krävs vanligtvis för att bygga nytt, bygga om eller göra tillbyggnader samt för att göra vissa ändringar eller för att ytterligare inreda lokal för verksamhet.

Har du frågor eller funderingar avseende ditt byggprojekt, hör då av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00. Blanketter och information hittar du i Stadshuset, eller på denna sida.

För att söka bygglov behövs:

    . Ansökningsblankett

  • Situationsplan i skala 1:500
  • Vid nybyggnation inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse behövs en nybyggnadskarta som kan beställas hos oss på kommunen.
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Sektions- och eventuellt detaljritningar i skala 1:100
  • Kontrollplan eller kontrollansvarig  

Om ansökan gäller någon typ av verksamhet (inte boende) behövs en kortfattad  verksamhetsbeskrivning.

Exempelritningar

För att underlätta för dig när det gäller ritningar, finner du exempelritningar här.

Plank

Garage

Mer information

Du får mer information om vad din bygglovsansökan ska innehålla i denna broschyr.

Vill du läsa mer om när du behöver ansöka om bygglov, kan du göra det här.