Bygga

Funderar du på att bygga om eller bygga nytt? Här får du information om saker du bör tänka på när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan också ringa kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00, vardagar mellan 08.00 och 16.30 för mer information. Bygglovshandläggarna finns tillgängliga måndag till torsdag mellan kl. 10.00 och 12.00 via Kontakt Simrishamn.

Så här går en bygglovsprocess tillBygglov

Vill du bygga nytt, bygga om eller bygga till? Då behöver du troligen ansöka om bygglov. Du hittar mer information om vad som krävs för din byggnation här.

Bygglovsprocessen

Klicka på bilden till höger för att få mer informaiton om hur bygglovsprocessen går till.

Bygglovsbefriade åtgärder

För en del byggåtgärder krävs inget bygglov. För att du ska veta vad som gäller för just ditt byggprojekt har vi samlat information om bygglovsbefriade åtgärder här

Anmälan - eldstad m.m.

Din bygglovsbefriade åtgärd kan i vissa fall kräva en anmälan. Det innebär att du måste anmäla din planerade byggnation till oss på kommunen. Här hittar du mer information om anmälan.

Sotning och sotare

I sydöstra Skåne är det räddningstjänstförbundet SÖRF som ansvarar för frågor gällande sotning. Du hittar med information på deras hemsida.

Förhandsbesked

Har du planer på att bygga, men är osäker på om det krävs bygglov eller om byggnationen överhuvudtaget kan genomföras? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked och tidigt få information om vad som gäller.

Marklov

Ska du göra något markarbete inom detaljplanerat område som förändrar markhöjden? Då behöver du ett marklov. Vi har samlat information om marklov här.

Rivningslov

Om du har planer på att riva något på kan du behöva ett rivningslov för detta. Information om var och när det krävs rivningslov hittar du här.

Staket, plank & murar

När krävs det bygglov för staket, plank eller mur? För att underlätta för dig som fastighetsägare finns mer information om detta här på hemsidan.

Olovligt byggande & ovårdad tomt

Har en byggnation uppförts utan bygglov eller uppförts på annat olovligt sätt, har vi en skyldighet att ingripa. Detsamma gäller om en tomt är ovårdad. Mer information om vad olovligt byggande och ovårdad tomt kan innebära finns här.

Strandskydd & övriga tillstånd

Utöver bygglov kan det även krävas andra tillstånd. Till exempel om du ska bygga i närheten av vatten och vattendrag. Mer information om vad strandskyddet innebär och vilka andra tillstånd som kan krävas hittar du här.

Kontrollansvarig & kontrollplan

Om du ska bygga, riva eller utföra något markarbete behöver du oftast ha en kontrollansvarig. Är åtgärden du planerar att genomföra av det enklare slaget, kan det krävas en kontrollplan. Om du är osäker på vad detta innebär har vi samlat all information du behöver här.

Arkitekturpris

Varje år delar vi ut ett arkitekturpris för att värna om byggnadskultur och byggnadsmiljö i vår kommun. Vilket objekt tycker du har gjort sig förtjänt av ett arkitetkturpris? Som medborgare får du vara med och lämna förslag. Mer information om vem som fått priset och hur du gör för att nominera finner du här.

Radonmätning, bergvärme och jordvärme

Kommunen gör inte längre radonmätningar och bergvärme och jordvärme handläggs istället av Ystad-Österlenregionens miljöförbund som du når på 0417-57 35 00.