Bygga & bo

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen och våra bygga & bo-sidor. Här hittar du information om allt du behöver veta för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du hittar även information om lediga tomter, planerad exploatering, kartor, husutsättning och du hittar svar på frågor som gäller vatten och avlopp.

Aktuellt

Arbetet med Sjöfartsstråket fortsätter: Tobisviks camping

Nu inleds det förberedande arbetet inför genomförandet av detaljplan Tobisvik utmed Tobisviks camping. Det är en del av Sjöfartsstråket, där etappen med den prisbelönta Tullhustranden var startskottet.

Träd ska fällas och oönskad växtlighet tas bort för att ge plats åt en ny gång- och cykelväg. Avverkningen är inledd och under våren kommer den nya vägen att byggas. Stråket kommer i nästa skede att fortsätta ända in till sta'n via Badstigen.

Oönskad växtlighet, som till exempel den invasiva tysklönnen och pestskråpen som täcker kanterna mot Tommarpsån, tas bort. Många av björkarna längs ån har också drabbats hårt av björksteklar och tas också bort nu, på ett kontrollerat sätt. Så många träd som möjligt kommer att sparas. Under våren kommer träd att återplanteras. Tanken är att varje fällt träd ska ersättas med minst ett nytt. Bland annat kommer al, som trivs vid vattnet, och sälg, eftersom dess pollen är viktig näring för bin och andra insekter, att planteras. Växtligheten kommer att glesas ut så  man kan se Tommarpsån från vägen igen och ge ån den uppmärksamhet den förtjänar. De fällda träden flisas direkt på plats och kommer att bli bränsle till fjärrvärme.

Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar mer information om den här.

Nöjda med kontakten

De som har kontakt med oss på bygglovsenheten är i stor grad nöjda. Senaste undersökningen gjordes i december 2016. Resultatet hittar du här.