Bygga & bo

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen och våra bygga & bo-sidor. Här hittar du information om allt du behöver veta för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du hittar även information om lediga tomter, planerad exploatering, kartor, husutsättning och du hittar svar på frågor som gäller vatten och avlopp.

Aktuellt

Hur ska det se ut?

Fjolårets samarbete kring bostadsförsörjningsprogrammet gav mersmak för samhällslärare och medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen och utvecklingsenheten. Redan under hösten påbörjades planeringen av årets uppgift för årskurs åtta på Korsavad. Resultatet blev ett brett samarbete kring stationsområdena i Simrishamn och Gärsnäs, förslag som främst riktar in sig på mjuka åtgärder som att minska resbehovet genom kommunikation, informationsspridning, parkeringsstyrning och marknadsföring. Effekterna av satsningarna blir att fler går, cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivmedel, vilket i sin tur leder till både förbättrad folkhälsa och minskad miljö- och klimatbelastning. Läs mer här!

Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar mer information om den här.

Vill du bedriva verksamhet som till exempel bed & breakfast, vandrarhem eller hotell?

Då behöver du ansöka om bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. Läs mer här.