Bygga & bo

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen och våra bygga & bo-sidor. Här hittar du information om allt du behöver veta för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du hittar även information om lediga tomter, planerad exploatering, kartor, husutsättning och du hittar svar på frågor som gäller vatten och avlopp.

Aktuellt

Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar mer information om den här.

Vill du bedriva verksamhet som till exempel bed & breakfast, vandrarhem eller hotell?

Då behöver du ansöka om bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. Läs mer här.