Bygga & bo

Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen och våra bygga & bo-sidor. Här hittar du information om allt du behöver veta för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du hittar även information om lediga tomter, planerad exploatering, kartor, husutsättning och du hittar svar på frågor som gäller vatten och avlopp.

Aktuellt

Översiktsplanen

Kommunens översiktsplan vann laga kraft den 15 mars 2017. Du hittar mer information om den här.

Nöjda med kontakten

De som har kontakt med oss på bygglovsenheten är i stor grad nöjda. Senaste undersökningen gjordes i december 2016. Resultatet hittar du här.